Sognecafe afholdes i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12,

Fredag formiddage kl.9.30 til 11.30.

Alle er hjerteligt velkomne.

Pris 20 kr. inkl. kaffe og brød

 

Program efterår 2020

 

 

25. september - Hans Jørgen Lysholm, tidl. efterskoleforstander
Emne: "Genforeningen 1920"

    Kongens ridt ind i det genvundne land over den slettede grænse rummer ikoniske billeder samt dybere
    tanker og følelser om Danmark som nation og om nationalitetsfølelse. F.eks. de positive aktuelle
    forhold i grænselandet.
    Hvad skete der i Nordslevig fra fredsslutningen d. 28. juni 1919 til landsdelens overgang til Danmark
    d. 15. juni 1920.
                    Hvordan stillede den danske regering sig?


9. oktober - Preben Kok, tidl. sogne- og sygehuspræst
Emne: "Slip livet løs"

   Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på
   samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den ene af de
   to sandheder for bedre at kunne lade som om, vi har kontrol over livet.
   Det er der nu ved at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
   Hvordan? I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?


23. oktober - Kurt Leth, TV2
Emne: "Kurt kom forbi, kaffe med Kurt"
   
   Mød manden bag TV2´s udsendelser. Foredragets store oplevelse er Kurt´s anekdoter om nogle af de
   mennesker, han har mødt og lavet udsendelser med på sin journalistiske vej.
   Kurt drager et væld af fantastiske og pudsige oplevelser frem fra sit 50 årige virke som journalist.
  Hvordan produceres, hvordan får han ideerne og hvad lægges der vægt på?

 

6. november - Maj-Britt Willumsen, Lego.
Emne: "Læring gennem leg"
 
   Arbejdsmarkedet har ændret sig meget de sidste årtier, og vi har for 30 år siden ikke kunnet
   forudsige, hvad vi skulle kunne i nutidens arbejdsmarked. Hvad er det de kommende generationer
   skal kunne, for at være rustet til det arbejdsmarked, som vi endnu ikke kender til?
   Hvordan kan vi bruge leg, når vi taler om at være med til at ruste verdensborgerne til fremtiden, og hvad er det Lego Fonden mener med læring gennem leg? 
 Noget af dette vil Mai-Britt Willumsen fra LEGO Fonden komme ind på og I vil selv blive inddraget i legen.
 LEGO Fonden kalder tilgangen ”hands on, minds on”, hvilket på jysk betyder at få fingrene ned i mulden!
    

20. november - Søren Ernst Madsen, Tirsvad Holsteins.
Emne: " Bioteknologi i husdyravlen"

   Hvordan er status på det moderne kvægavls-arbejde, herunder DNA-teknologi og assisterede
   reproduktions-metoder.
   Desuden pendanter til den humane verden.

 

4. december - Midt- og Vestlyllands politi
Emne: "Tricktyveri og forebyggelse" samt juleafslutning

   Et par betjente fra Midt- og vestjyllands Politi vil kort fortælle hvordan vi forebygger at blive udsat for
   og snydt af forskellige former for kriminalitet.
   Efterfølgende juleafslutning med sang og hygge.