Næste menighedsmøde afholdes tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i forbindelse med orienteringsmødet vedr. menighedsrådsvalget, som finder sted i efteråret 2020

Mere information senere

 

 

 

Menighedsmøde

Én gang om året skal menighedsrådet invitere til et møde for menigheden, hvor der bliver fortalt om arbejdet i menighedsrådet og hvor regnskabet bliver fremlagt. Det blev tirsdag d. 23/10 2018 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Formanden Hans Erik bød velkommen til menighedsmøde, som startede med fællessang med ønskesange fra højskolesangbogen. Organisten Kim Jørgensen blev lokket til at spille både sange og salmer, mange kendte han, men der var også udfordringer med sange, som han aldrig har spillet før. Men det gik rigtig godt, for Kim har utrolige musikalske evner.

Så blev der fremsat dejlig ostebord med rødvin og selvfølgelig kaffe og kage. Sidste del aftenen blev startet af formanden Hans Erik, herefter Dora fra koncertudvalget, Gitte fra aktivitetsudvalget, Kirsten fra udsmykningsudvalget og Annette fra kirke- og kirkegårdsudvalget. Alle bidrog med fortællinger om arbejdet i menighedsrådet. Herefter fremlagde Karen Marie Andersen regnskabet ved hjælp af grafiske figurer og søjler, for på den måde at give et overskuelig beskrivelse af regnskabet. De fremmødte var aktive og stillede gode spørgsmål til menighedsrådet og vi håber alle synes det blev en hyggelig og informativ aften.

                                                                                                                            Gitte Ø. Poulsen