Konfirmandlister 2019

Lister over konfirmander

 

 

Konfirmation 2019

Alle elever i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognepræst Marlene Sigh. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse.

Elever der ikke er døbte, er velkommen til at modtage konfirmandundervisning. Ønsker eleven at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen, eller på selve dagen.

Undervisningen begynder onsdag d. 22. august 2018 og foregår i Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm. 

 

Kommende konfirmationsdatoer

Konfirmation i Ejstrup kirke:                 Konfirmation i Gludsted kirke:

      2019 d. 28. april                                          2019 d. 5. maj

      2020 d. 3. maj                                             2020 d. 26. april

      2021 d. 25. april                                          2021 d. 2. maj

      2022 d. 1. maj                                             2022 d. 24. april

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ejstrup og Gludsted kirker går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

 

Invitation til Konfirmationsforberedelse 2018-2019

Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander i Gludsted søndag d. 3. juni 2018 kl. 10.30 i forbindelse med friluftsgudstjenesten, som afholdes bag ved Gludsted Friskole

Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander i Ejstrup søndag d. 10. juni 2018 kl. 10.30 i Ejstrup kirke

Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes hermed til gudstjeneste og indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Vi starter med gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, hvor der serveres kage med kaffe/the/juice mm. Derefter kommer sognepræsten med en kort orientering om undervisningens forløb samt en oversigt over nogle vigtige datoer.

Medbring venligst konfirmandens dåbs- eller navneattest.

(Indbydelsen bliver sendt til alle elever pr. email.)