Konfirmationerne i 2020 er flyttet

på grund af Corona situationen
 

Konfirmation i Ejstrup kirke afholdes søndag d. 7. juni kl. 9 og 11 

Konfirmation i Gludsted kirke afholdes søndag d. 21. juni kl. 10

 

 

Konfirmation 2020

Alle elever i syvende klasse kan modtage konfirmandundervisning hos sognepræst Marlene Sigh. I god tid forud vil de unge blive oplyst om tidspunktet for konfirmandundervisningens begyndelse.

Elever der ikke er døbte, er velkommen til at modtage konfirmandundervisning. Ønsker eleven at blive konfirmeret, skal der finde dåb sted forud for konfirmationen, eller på selve dagen.

Undervisningen begynder onsdag d.18. september og foregår i Konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm. 

 

Invitation til Konfirmationsforberedelse

2019-2020

 

Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander i Gludsted søndag d. 1. september 2019 kl. 9.00 i Gludsted kirke

Konfirmandindskrivning for kommende konfirmander i Ejstrup søndag d. 1. september 2019 kl. 10.30 i Ejstrup kirke

Alle kommende konfirmander og deres forældre indbydes hermed til gudstjeneste og indskrivning til konfirmandforberedelse.

Efter gudstjenesten i Gludsted kirke og før gudstjenesten i Ejstrup kirke er menighedsrådet vært ved kirkekaffe.

Efter gudstjenesten vil der være en kort introduktion til konfirmandforløbet.

1. undervisningsgang er onsdag d. 18. september kl. 8.00 for Gludsted konfirmander og kl. 13.35. for Ejstrup konfirmander. Undervisningen foregår i konfirmandstuen, Præstegårdsvej 12.

 

Tilmelding til konfirmandforberedelse

 

Klik her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

for at tilmelde dit barn til konfirmandforberedelse og konfirmation med NemId. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller i et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en kopi af dåbsattesten.

Ud over denne formelle tilmelding har vi brug yderligere infirmationer og samtykker:

Klik for Gludsted skole: https://forms.churchdesk.com/f/SJE7ZasVB

Klik for Ejstrupholm skole: https://forms.churchdesk.com/f/SJgdnMpEr

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret https://ejstrup.churchdesk.com/page/4/kontakt

 

 

Kommende konfirmationsdatoer

Konfirmation i Ejstrup kirke:                 Konfirmation i Gludsted kirke:                                    

      2020 d. 3. maj - flyttet til 7. juni                   2020 d. 26. april - flyttet til 21. juni

      2021 d. 25. april                                          2021 d. 2. maj

      2022 d. 1. maj                                             2022 d. 24. april

      2023 d. 30. april                                          2023 d. 7. maj

      2024 d. 5. maj                                             2024 d. 28. april

 

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ejstrup og Gludsted kirker går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder. Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.