Ejstrup & Gludsted Kirker

Du er altid velkommen til at kontakte os.

 

Sognepræst 
Marlene Sigh, tlf. 7577 2240 el. 3011 7361 - MARLA@km.dk
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm

   

Kordegn og regnskabsfører
Karen Marie Andersen, tlf. 7577 2240 el. 2162 3789 - KMAN@km.dk
Præstegårdsvej 12, 7361 Ejstrupholm

Kontortid: man, tirs, tors, fre. 8 - 12

   
Graver 
Linda Larsen, tlf. 2426 2252 - ejstrupkirke@stofanet.dk
Stationsvej 33, 7361 Ejstrupholm
   
Kirke- og Kulturmedarbejder 
Lene Yde, tlf. 2058 6190 - kirkekultur7361@gmail.com
   
Organist 
Kim Jørgensen, tlf. 2442 2662 - tinekimviborg@yahoo.dk
   
Organist 
Mette Junker Christiansen, tlf. 2174 3734 - mette@energipost.dk
   
Kirkesanger 
Anne-Mette Bech, tlf. 2962 2188- ambech@sol.dk
   
   
Kirkesanger 
Inga Fog, tlf. 2729 1142 - ingakaj@gmail.com
   

Gravermedhjælper 

Mette Kempf, tlf. 2426 2252 - ejstrupkirke@stofanet.dk

   

Gravermedhjælper

Maja Hoff Thomsen, tlf. 2426 2252 - ejstrupkirke@stofanet.dk

   

Gravermedhjælper

Henrik Skjoldbjerg Sørensen, tlf. 2426 2252 - ejstrupkirke@stofanet.dk