Allehelgensgudstjeneste

I kirken bærer den første søndag i november navnet Alle helgen søndag. Det er den søndag, hvor vi især mindes, dem vi har mistet. Under gudstjenesterne vil navnene på de mennesker, som er gået bort i det forgange år, og som har tilknytning til vores sogne, blive læst op. Og der vil være et øjebliks stilhed til eftertanke. Anne-Mette Skovbjerg medvirker på klassisk guitar.

Alle helgen gudstjenesterne fandt sted d. 3. november 2019 kl. 14 i Gludsted kirke og kl. 15.30 i Ejstrup kirke.

Anne Mette Skovbjerg medvirkede på guitar ved begge gudstjenester